top of page

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ВІД 14.04.2022 Р

Умови використання Exzom

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Ця політика конфіденційності (далі за текстом – Угода) визначає порядок отримання, збереження, оброблення, використання і розкриття персональних даних користувача. Персональні дані користувача отримує компанія Exzom (ідентифікаційний код ФОП Геряк Юрій Володимирович 3334303275), яка володіє мобільним додатком "Exzom". Персональні дані користувача заповнюються користувачем. 

1.2. При використанні будь-якої функції або сервісів маркетплейсу будь-яка фізична особа (далі - Користувач) незалежно від його правового статусу і цивільної дієздатності підпорядковується правилам і обмеженням, викладеним в даній Угоді Користувача.

 

1.3. Користувач надає свою згоду на дотримання умов цієї Угоди під час реєстрації на маркетплейсі при використанні будь-якого сервісу платформи. Використання маркетплейсу означає повне прийняття Користувачем умов Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. 

 

1.4. Адміністратор може вносити поправки, доповнювати або будь-яким іншим чином змінювати цю Угоду без попереднього повідомлення Користувача. 

 

1.5. Угода з урахуванням всіх змін та доповнень розміщується на платформі Маркетплейсу Exzom. Користувач користуючись платформою автоматично підтверджує свою згоду на внесення змін до Угоди без отримання будь-якого спеціального підтвердження з боку Користувача. 

 

1.6. У дійсній Угоді, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: Адміністратор –  ФОП Геряк Юрій Володимирович, Маркетплейс - платформа під назвою "Exzom"  Клієнт - будь-яка дієздатна фізична особа або юридична особа, дані про яку внесені до серверу Адміністратора, яка прийняла умови цієї Угоди і користується послугами Маркетплейсу та яка отримала від Адміністратора згенерований останнім ім'я користувача та пароль; Користувач – Клієнт; Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована за їх допомогою.

1.7. На Платформі маркетплейсу можуть бути додатково встановлені умови використання окремих ресурсів і сервісів.

 

1.8. Користувачу забороняється використовувати Платформу "Exzom” надаючи персональні дані будь-яким способом та/або виконуючи будь-які дії на платформі "Exzom" і/або використовуючи будь-яку частину платформи надає свою явну згоду з умовами цієї Угоди. Користувач надає ФОП Геряк Ю.В. право отримувати, зберігати, обробляти, використовувати та розкривати персональні дані користувача відповідно до положень цієї Угоди.

 

1.9. Ця Угода не регулює і Маркетплейс  Exzom не несе відповідальності за отримання, зберігання, обробку, використання та розголошення персональних даних користувача третім особам, які не перебувають у володінні або під керуванням ФОП Геряк Ю.В. та фізичні особи, які не є співробітниками Exzom.

 

1.10. Користувач визнає, що у разі недбалого ставлення користувача до безпеки і захисту його персональних даних і даних авторизації, треті сторони можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису користувача та особистих, та інших даних. ФОП Геряк Ю.В. не несе відповідальності за збитки, спричинені таким доступом. 

 

1.11. Достатнім повідомленням користувачеві про включення його персональних даних до бази даних клієнтів буде сповіщенням про це в від Платформи "Exzom"

2. Реєстрація користувача. 

 

2.1. Для використання Маркетплейсу, Користувач зобов'язаний здійснити свою реєстрацію, в результаті якої для Користувача створюється унікальний обліковий запис, що забезпечує доступ до сервісів Платформи.   

 

2.2. При реєстрації Користувач зобов'язаний надати достовірну інформацію про себе для заповнення відповідної реєстраційної форми. 

 

2.3. У разі надання Користувачем недостовірної інформації, при реєстрації або в подальшому при використання сервісів Маркетплейсу, Адміністратор має право призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди Користувача. 

 

2.4. У разі, якщо дії Користувача можуть призвести до порушення будь-яких норм і правил чинного законодавства, прав людини, а також можливості виникнення претензій до Адміністратора або залучення Адміністратора до відповідальності за дії такого Користувача, Адміністратор має право негайно заблокувати дії Користувача, а також призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку Користувача. 

 

2.5. Крім випадків, прямо передбачених цією Угодою, Адміністратор зобов'язується приймати всі необхідні заходи, передбачені чинним законодавством України та вимогами розумності і сумлінності для захисту персональних даних, які передаються Адміністратору при реєстрації Користувача на Порталі та Мобільних додатках. 

 

2.6. Зобов'язуючись виконувати вимоги цієї Угоди, Користувач дає свою повну, безумовну і безвідкличну згоду на використання його персональних даних, наданих в рамках реєстрації на Маркетплейсі для включення таких персональних даних до бази персональних даних користувачів Платформи. 

 

2.7. Адміністратор має право видалити обліковий запис Користувача в разі його невикористання Користувачем протягом 12 календарних місяців. 

 

2.8. При реєстрації на Маркетплейсі Користувач зобов'язаний ввести особистий номер мобільного телефону у міжнародному форматі.

 

2.9. У разі отримання доступу третьою особою до облікового запису Користувача, Адміністратор не несе відповідальності за негативні наслідки, які настали або могли б настати в результаті втрати доступу до власного облікового запису Користувачем. 

 

2.10. Користувач самостійно забезпечує збереження інформації про свої паролі та іншої конфіденційної інформації. Адміністратор не несе відповідальності за наслідки втрати Користувачем конфіденційної інформації про його особисті дані. Дане положення поширюється як на передачу Користувачем інформації про особисті дані третім особам добровільно, так і на втрату Користувачем конфіденційної інформації про особисті дані поза його волею. 

3. Персональні дані та політика конфіденційності

 

3.1. Всі питання пов’язані зі збором, використанням, обробкою та захистом персональних даних Користувачів регулюються Законом України "Про захист персональних даних".  

 

3.2. Користувач надає згоду на збір, використання, обробку та захист персональних даних під час реєстрації і користування Маркетплейсом. Якщо Користувач не надає згоду, він повинен утриматись від користування Платформою. 

 

3.3. Адміністратор може автоматично збирати та використовувати певні дані, серед яких IPадреса, дата і час, коли користувалися послуги, інформація про апаратне і програмне забезпечення, а також інтернет-браузер, який використовується, інформація про операційну систему комп'ютера чи мобільного пристрою, наприклад, налаштування мови, інформація про натискання і сторінки, які показуються, ім'я, прізвище, по-батькові, дату народження, адресу місця надання послуг, адресу електронної пошти, пароль для ідентифікації 

 

 

3.4. Користувач може брати участь у рекламних акціях чи розіграшах, надсилати відгуки про сайт  і ділитися своєю думкою або звертатися за допомогою щодо користування послугами Маркетплейсу - в такому випадку Користувач також будете надавати свої персональні дані. 

 

3.5. Адміністратор може, за згодою користувача, отримувати доступ до різноманітних служб та даних мобільного пристрою: до адресної книги (контакти), місцезнаходження та зовнішніх пристроїв зберігання даних (карти пам'яті), геолокації пристрою тощо. 

 

3.6. Користувач автоматично надає згоду на збір, використання, обробку та захист персональних у разі використання Маркетплейсу. Будь-яких інших домовленостей та укладення договорів не передбачається. 

 

3.7. Персональні дані (номер телефону та адреса електронної пошти) можуть бути використані для розсилки інформації, листів з новинами та рекламних матеріалів. Користувач може відмовитися від розсилці за його контактними даними.

 

3.8. Персональні дані Користувача можуть бути надані третім особам за згодою користувача або їх може передати сам користувач, заповнивши форму в додатку чи здійснивши виклик. Треті сторони можуть використовувати тільки інформацію про користувача, яку користувач сам передав, наприклад заповнивши форму чи зателефонувавши до зареєстрованого на платформі спеціаліста чи компанії. Персональні дані також розкриваються, коли користувач замовляє послуги через Платформу "Exzom", але тільки в обсязі, необхідному для ідентифікації користувача та його замовлення. Розкриття персональних даних без згоди користувача або уповноваженої особи допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно. 

Користувач погоджується з тим, що такі дії Адміністратора не є порушенням Закону України «Про захист персональних даних та даної Угоди."

 

3.9. Інформація про вас, включаючи персональні дані, використовується для забезпечення реалізації цивільних, юридичних, податкових та бухгалтерських відносин, виконання договірних зобов'язань з надання послуг. А також ідентифікувати клієнта як користувача мобільного додатку, надавати і пропонувати послуги, обробляти платежі, замовлення, створювати та впроваджувати бонусні програми, відправляти комерційні пропозиції та інформацію по електронній пошті, пропозиція нових послуг, передача будь-якої інформації, яка не є предметом договору, звітування, підвищення якості надання послуг, надання послуги для мобільних додатків. У деяких випадках для того, щоб продемонструвати ефективність роботи мобільного додатку "Exzom" і покращити імідж, ми можемо розкривати статистику мобільного додатку "Exzom", не розголошуючи персональні дані та інформацію, яка є комерційною таємницею.

 

4. Мета оброблення персональних даних

 

4.1. Ми обробляємо Ваші Персональні дані з різною метою. Ваші персональні дані можуть бути використані, зокрема, таким чином:

 

- розміщення ваших пропозицій: ми використовуємо Ваші персональні дані з метою розміщення Вами Ваших компаній, акаунтів спеціаліста та надання послуг в мобільному додатку «Exzom» та для передачі Ваших персональних даних співробітникам ФОП Геряк Ю.В. з метою виконання співробітниками для проведення модерації. В інших випадках ми можемо передати номер Вашого телефону співробітникам ФОП Геряк Ю.В. лише в разі отримання Вашої окремої згоди.

 

- служба підтримки клієнтів: ми забезпечуємо підтримку клієнтів. Володіючи Вашими персональними даними, команда служби підтримки може допомогти Вам із замовленнями, пошуком фахівців чи компанії та відповісти на пов’язані з ними запитання, а також будь-які інші запитання.

 

- обліковий запис (акаунт): користувачі можуть створити акаунт в мобільному додатку «Exzom». Ми використовуємо інформацію, яку Ви нам надаєте, щоб керувати акаунтом.

 

- маркетинг: ми також використовуємо Ваші персональні дані (номер телефону та адресу електронної пошти) для розсилки інформації, листів з новинами, рекламних та промо матеріалів. Якщо Ви будете брати участь в рекламних акціях, відповідна інформація буде використана для керування цими акціями. Ми також розміщуємо інформацію, листи з новинами, рекламні та промо матеріали в Мобільному додатку та на Веб-сайті.

 

- спілкування з Вами: ми можемо звертатися до вас і з інших питань електронною поштою, по телефону та через електронні повідомлення, в залежності від типу контактної інформації, якою Ви з нами поділилися. Ми також докладаємо всіх зусиль для опрацювання всіх запитів, які Ви нам відправляєте.

 

- відстеження дзвінків: коли Ви телефонуєте в службу підтримки ми використовуємо автоматичну систему визначення номеру, щоб ідентифікувати Ваш номер телефону з Вашим замовленням – це допоможе і Вам і нам заощадити час. Розмови з працівниками служби підтримки можуть прослуховуватися в режимі реального часу або записуватися з метою контролю якості надання послуг та подальшого навчання нашої команди. Записи зберігаються протягом обмеженого періоду часу і видаляються автоматично, крім випадків, коли ми вважатимемо за потрібне зберегти їх на більш тривалий період (за умови необхідності, в тому числі з метою розслідування випадків, що пов’язані з порушенням законодавства). Всі записи телефонних розмов будуть використовуватися відповідно до цього Положення про конфіденційність.

 

- бухгалтерські цілі: ми використовуємо Ваше прізвище, ім’я з метою ведення бухгалтерського та податкового обліку наданих Вам послуг.

 

- юридичні цілі: в деяких випадках ми можемо використовувати Ваші персональні дані для обробки та передачі їх компетентним органам згідно чинного законодавства України.

 

4.2. Використання служб Вашого мобільного пристрою: Маркетплейс «Exzom» може отримувати доступ до різноманітних служб та даних Вашого мобільного пристрою: до камери та зовнішніх пристроїв зберігання даних (карти пам’яті). Доступ до служб Вашого мобільного пристрою можливий лише у випадку надання Вашої окремої згоди.

 

- розділ «Камера»: ми отримуємо доступ до камери Вашого мобільного пристрою з метою забезпечення якості надання послуг, зокрема для можливості отримання фотографій для створення аватару профіля.

 

- розділ «Запис на карту пам’яті»: ми можемо записувати на карту пам’яті Вашого телефону деякі технічні тимчасові дані (кеш), пов’язані з Вашим замовленнями. Ми не передаємо ці дані третім особам та не використовуємо їх іншим чином, ніж для забезпечення безперебійного функціонування Мобільного додатку «Exzom».

5. Порядок зміни/видалення інформації.  

 

5.1. Користувачі можуть змінювати/видаляти особисту інформацію в будь-який момент часу, для цього достатньо скористатися налаштуваннями додатку або написати запит про змінення/видалення особистої інформації Адміністратору. Деякі з особливостей програми "Exzom", які потребують інформації про користувача, можуть бути припинені з моменту зміни або видалення інформації. 

 

5.2. Персональні дані користувача зберігаються, доки користувач не вилучив їх. 

 

5.3. Лист (інформація), відправлений на електронну пошту користувача, SMS повідомленням, засобами Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, поштовим відправленням буде достатнім для повідомлення користувача про видалення або іншу обробку персональних даних.

6. Обмеження використання сервісів мобільного додатку.

 

6.1. Користувач при використанні сервісів Мобільного додатку може розміщувати інформацію і об'єкти прав інтелектуальної власності (далі - Контент). При цьому в разі розміщення Контенту Користувач гарантує, що він правомірно володіє таким Контентом або майновими правами на нього і/або отримав всі необхідні дозволи на розміщення такого Контенту від третіх осіб. У разі пред'явлення претензій Адміністратору Користувач зобов'язаний самостійно і за свій рахунок врегулювати такі претензії або відшкодувати Адміністратору збитки, понесені останнім у зв'язку з неправомірним розміщенням Користувачем Контенту у Мобільному додатку.

 

6.2. Адміністратор перевіряє Контент, що розміщується Користувачем та проводить модерацію перед публікацією сторінки фахівця, компанії, резюме та вакансії. У разі невідповідності інформації, Адміністратор має право відмовити у публікації або просити внести зміни чи надати додаткову інформацію для підтвердження даних про компанію чи фахівця.

 

6.4. При використанні Мобільного додатку Користувачу заборонено здійснювати будь-які дії, які порушують або можуть бути наслідком порушення норм чинного законодавства України або законодавства іншої держави, в якому знаходиться Користувач, а також відповідних норм міжнародного права. 

 

6.5. Надання інформаційних послуг і розміщення реклами у Мобільному додатку здійснюється виключно Адміністратором або за попередньої письмової згоди з Адміністратором. Несанкціоноване розміщення інформації рекламного характеру Користувачем заборонено, в іншому випадку особа, яка розмістила інформацію зобов'язаний відшкодувати Адміністратору понесені збитки в повному обсязі. 

6.6. Інформація, яка розміщується у Мобільному додатку, не повинна містити:

- обмеження прав меншин; 

- видачі себе за іншу людину або представника організації і/або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників і власників Адміністратора, а також введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів; 

- матеріалів, які Користувач не має права робити доступними згідно із законом або згідно з якими-небудь контрактними відносинами; 

- матеріалів, які порушують права на будь-який патент, торгову марку, комерційну таємницю, копірайт або інші права власності та/або авторські і суміжні з ним права третьої сторони; 

- нав'язливу рекламу, неконтрольовану кореспонденцію «спам», запрошення до участі у фінансових послугах або нав'язувати послуги іншим способом; 

- матеріалів, що містять комп'ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті; 

- реклами наркотичних засобів; 

- записів на будь-чию адресу, що містять грубі та образливі вислови та пропозиції;

- записів, що містять матеріали порнографічного характеру.

 

6.7. Якщо Адміністратор понесе будь-які збитки, пов'язані з розміщенням інформації Клієнтом у Мобільному додатку, особа яка розмістила таку інформацію зобов'язана відшкодувати збитки Адміністратору в повному обсязі. Будь-які матеріали, отримані Користувачем з використанням сервісів Мобільного додатку, Користувач використовує на власний ризик. Користувач самостійно несе відповідальність за будь-які збитки, які можуть бути нанесені обладнанню на якому використовується Маркетплейс і/або даним в результаті завантаження і використання Мобільного додатку. 

 

6.8. Клієнту забороняється без згоди Адміністратора здійснювати обмін контактною інформацією (номер мобільного телефону, електронна пошта, розголошення прізвищ, назв компаній тощо), яка дасть можливість ідентифікувати особу. Вчинення таких дій дає право Адміністратору обмежити доступ особи, яка вчинила такі дії до Порталу та Мобільних додатків.

 

6.9. Адміністратор має право на першу вимогу відповідного уповноваженого (правоохоронного) органу, у відповідності до чинного законодавства, надавати такому органу наявну інформацію про Користувача, включаючи персональні дані без згоди Користувача. 

7. Захист конфіденційної інформації. 

 

7.1. Ми приймаємо всі розумні запобіжні заходи для захисту конфіденційних даних. Усі дані, які збирає Адміністратор, зберігаються на одному або кількох захищених серверах баз даних і не можуть бути доступні за межами нашої корпоративної мережі. Тільки ті співробітники компанії Exzom, яким потрібно виконувати робочі функції, що вимагають доступу до персональної інформації користувачів, мають доступ до інформації користувача. Усі співробітники, які мають доступ до інформації про користувачів, підписали угоду про нерозголошення конфіденційної інформації третім сторонам.

8. Виняткові права і гарантії адміністратора.

 

8.1. Маркетплейс, будь-які його складові частини, включаючи програмний код, елементи дизайну, текст та інші об'єкти права інтелектуальної власності є виключною власністю Адміністратора.

 

8.2. Дана угода не передбачає надання будь-яких прав або дозволів Користувачу на використання Мобільного додатку будь-яким чином, крім способів, передбачених функціональними можливостями (функціоналом) Мобільного додатку. 

 

8.3. Маркетплейс надається для використання Користувачем за принципом "as is" (як є). Адміністратор не бере на себе гарантій щодо безперебійної роботи сервісів Мобільного додатку.

9. Обмеження відповідальності адміністратора.

 

9.1. Адміністратор не несе відповідальності за будь-яку шкоду життю та здоров’ю, будь-які прямі та/або непрямі збитки, матеріальну та/або нематеріальну шкоду, зобов’язання чи втрати, понесені в результаті використання або невикористання Користувачем інформації, розміщеної у Мобільному додатку, а також при використанні сервісів Адміністратора, та які можуть бути викликані неповним або несвоєчасним наданням інформаційних послуг Мобільними додатками; відсутністю можливості отримати доступ до послуг або використовувати їх; ненаданням чи неналежним наданням послуг Клієнту будь-якими третіми особами; будь-якими діями чи бездіяльністю таких третіх осіб; наявністю чи відсутністю будь-яких повноважень, дозволів, ліцензій, погоджень третіх осіб, наявністю чи відсутністю у таких осіб спеціального правового статусу тощо; несанкціонованим розповсюдженням, зміною або знищенням інформації Клієнта внаслідок будь-якого використання Мобільного додатку. 

 

9.2. Адміністратор не гарантує постійний або безумовний доступ до наданих Мобільним додатком послуг. Функціонування Мобільного додатку може порушуватися діями непереборних сил та інших факторів, запобігання або подолання яких виходить за межі можливостей Адміністратора.  

10. Контактні дані Адміністратора.

 

10.1. У разі виникнення питань, побажань, скарг, інформації, яку ви надаєте, звертайтесь за адресою: вулиця Сихівська 16а, ТЦ Сихів, 4 Поверх.

 

10.2. Користувачу, на письмову вимогу і при пред'явленні документу, який встановлює його особистість і повноваження, Адміністратор може надати інформацію про порядок отримання інформації про місцезнаходження бази даних. 

11. Зміни у політиці конфіденційності.

 

11.1. Адміністратор може змінити умови політики конфіденційності. У цьому випадку Адміністратор змінює версію документу на сторінці політики конфіденційності. Будь ласка, періодично перевіряйте ці умови, щоб бути проінформованими про те, як ФОП Геряк Ю.В. в Мобільному додатку "Exzom" захищає інформацію про користувачів.

 

11.2. ФОП Геряк Ю.В. не несе відповідальності за збитки або збитки, завдані користувачем або третьою стороною в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї політики конфіденційності, інструкцій або інструкцій щодо використання Мобільного додатку, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань. 

12. Заключні положення. 

 

12.1. Ця Угода являє собою договір між Користувачем з одної сторони і Адміністратором з іншої сторони щодо порядку використання сервісів Порталу та Мобільних додатків. 

 

12.2. Дійсна Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України за місцем знаходження Адміністратора. 

 

12.3. Нічого в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем з одної сторони і Адміністратором з іншої сторони агентських відносин, доручень, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин, або яких-небудь інших відносин, прямо не передбачених дійсною Угодою. 

 

12.4. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Угоди. 

 

12.5. Бездіяльність з боку Адміністратора в разі порушення Користувачем положень Угод не позбавляє Адміністратора права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не визначає відмови Адміністратора від своїх прав в разі здійснення в подальшому подібних або схожих порушень.  

 

12.6. Ця політика конфіденційності застосовується до користувача з моменту, коли під час використання мобільного додатка "Exzom". клієнт передав свої Персональні дані та погодився з умовами цієї політики конфіденційності, та діє до тих пір, поки будь-яка інформація про користувача, включаючи персональні дані, зберігається у Адміністратора. 

 

12.7. Ця Угода складена українською мовою, однак також може надаватися для ознайомлення Користувачам англійською мовою. У разі невідповідності між умовами цього документа українською мовою і його перекладом на англійську мови юридичну силу має виключно версія документа українською мовою. 

 

Дата останньої редакції: 14-04-2022 р. 

Реквізити: 

Найменування ФОП Геряк Юрій Володимирович

Ідентифікаційний код 3334303275 

Місцезнаходження м. Львів, вул. Сихівська 16а,

 ТЦ Сихів, 4 поверх
Телефон +380937035750 

e-mail exzom.app@gmail.com 

Dia da mulher Homenagem 8 de março Delicado Rose Preto Post de Instagram.png
bottom of page